Arti Mimpi Melihat Malaikat

Arti Mimpi Melihat Malaikat
Arti Mimpi Melihat Malaikat

Barang siapa mimpi melihat salah satu malaikat maka ia bakal memperoleh kemulyaan di dunianya serta mendapatkan kegembiraan dan pertolongan bagi penduduk negeri itu. 

Barang siapa mimpi melihat malaikat yang paling mulia maka itu menunjukkan atas datangnya berita gembira tentang kebaikan, kesaksian, kemakmuran. banyaknya hujah, luasnya rizki, murahnya harga-harga barang dagangan. 

Barang siapa mimpi melihat beberapa malaikat di dalam masjid-masjid. maka sesungguhnya mereka memerintahkan kepada penduduk negeri itu untuk berdo’a, shalat, shadaqah dan memperbanyak minta ampun bagi penduduk negeri itu karena mereka meremehkan (menggampangkan) agamanya. 

Barang siapa mimpi melihat malaikat di pasar maka sesungguhnya mereka melarang manusia untuk tidak mengurangi timbangan dan takaran. 

Barang siapa mimpi melihat malaikat berada di kuburan maka banyak penyakit yang menyerang secara umum kepada ahli fiqih dan para alim ulama dan orang-orang yang zuhud. 

Barang siapa mimpi melihat orang yang tidak ia ketahui di mana orang tersebut digambarkan sebagai malaikat maka itu adalah salah satu di antara malaikat. 

Disadur dari tulisan : Syekh Muhammad bin Sirrin. Apabila terdapat kekurangpasan dalam penerjemahan harap dimaklumi. Semoga bermanfaat...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Arti Mimpi Melihat Malaikat"